Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.69 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 69 din 28.02.2011 - privind atribuirea în folosinţă gratuită către Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor "Ovidenia Bacău 2005" a spaţiului cu o suprafaţă de 115 m.p., aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.6 din Bacău, str. Cremenea.

Hotărârea nr.68 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 68 din 28.02.2011 - privind acceptarea, fără sarcini, a donaţiei terenului în suprafaţă de 792 m.p. teren arabil, sola 28, parcela 315/5, situat în municipiul Bacău, str. Dorului nr.1, cu scopul amenajării unui drum.

Hotărârea nr.67 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 67 din 28.02.2011 - privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere aferente locuinţelor ANL situate în Bacău, str. Letea, nr. 50 bis, sc. A, B şi str. Făgăraş nr. 4, sc. A, B.

Hotărârea nr.66 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 66 din 28.02.2011 - privind alegerea "Preşedintelui  de şedinţă"  al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile martie - aprilie 2011.

Hotărârea nr.65 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 65 din 28.02.2011 - privind  soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 20224/10.02.2011 înaintată de S.C. Transport Bistriţa S.A. Bacău.

Hotărârea nr.64 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 64 din 28.02.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+5E, COMPLEX MULTIFUNCTIONAL « GALERII CORA BACAU », IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE - UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE INTERSECTIE DINTRE STR. ALEXANDRU CEL BUN CU STR. MILCOV SI STR. ION LUCA CARAGIALE, RESPECTIV STR. MIRCEA ELIADE CU STR. MILCOV, STR.  MILCOV, NR. 2 - 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR :  S.C. BACAU ESTATE S.R.L., din Bucuresti.

Hotărârea nr.63 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 63 din 28.02.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.  CONSTANTIN PLATON, NR. 12, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: CIOCAN VALERIA, din Bacau.

Hotărârea nr.62 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 62 din 28.02.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COVRIGARIE, STR.  BICAZ, NR. 2, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: ALEXA ADRIAN SI ALEXA ALIN-FLORIN, din Bacau.

Hotărârea nr.61 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 61 din 28.02.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru  CONSTRUIRE  LOCUINTA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.  GHEORGHE HOCIUNG, NR. 33, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: TUGUI IONEL-DANIEL SI TUGUI IONELA, din Bacau.

Hotărârea nr.60 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 60 din 28.02.2011 - prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

Hotărârea nr.59 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 59 din 28.02.2011 - privind darea în folosinţă gratuită a unui bun - imobil, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Judeţeană Bacău.

Hotărârea nr.58 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 58 din 28.02.2011 - privind darea  în administrare către Clubul Sportiv Municipal Bacău 2010, a spaţiului  cu o  suprafaţă  de 251 mp, aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.9  din Bacău str. Carpaţi.

Hotărârea nr.57 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 57 din 28.02.2011 - privind aprobarea documentatiilor tehnico - economice, faza S.F., pentru obiectivele de investitii „ AMENAJARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII", din  Municipiul Bacau.

Hotărârea nr.56 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 56 din 28.02.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico - economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Racordare la SACET  a  S.C. Aerostar S.A. Bacau".

Hotărârea nr.55 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 55 din 28.02.2011 - privind acordarea „Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 42 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 07.02.2011.

Hotărârea nr.54 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 54 din 28.02.2011 - privind aprobarea completării HCL nr. 420/2010, modificată şi completată de HCL nr. 440/2010 şi HCL nr.17/2011,  respectiv a listei nominale a familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău,  care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu  prevederile HCL nr. 347/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea nr.53 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 53 din 28.02.2011 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunile „Locuinţe din fondul locativ de stat" şi „Case naţionalizate".

Hotărârea nr.52 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 52 din 28.02.2011 - privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 257/ 2008 prin care s-a aprobat Regulamentul privind instituirea măsurilor de creştere a eficienţei energetice a blocurilor.

Hotărârea nr.51 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 51 din 28.02.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 233/2006, prin care a fost aprobată blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Bacău.

Hotărârea nr.50 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 50 din 28.02.2011 - privind aprobarea Regulamentului de acordare al burselor municipale, elevilor din şcolile şi liceele din municipiul Bacău.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene