Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.302 din 30.09.2011

Hotărârea nr. 302 din 30.09.2011 - privind împuternicirea d-lui Romeo Stavarache - Primarul municipiului Bacău, să semneze Pactul Primarilor, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.301 din 30.09.2011

Hotărârea nr. 301 din 30.09.2011 - privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. Bacău nr.11/31.01.2011 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, modificată prin H.C.L. nr.238/2011.

Hotărârea nr.300 din 30.09.2011

Hotărârea nr. 300 din 30.09.2011 - privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului" în perioada 6 - 9 octombrie 2011, cu finantare de la bugetul local si din sponsorizari, organizatorii actiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte institutii, asociatii si organizatii locale.

Hotărârea nr.299 din 30.09.2011

Hotărârea nr. 299 din 30.09.2011 -privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu "Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice" şi Fundaţia "VITA PRO VITA" a „Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice".
Iniţiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Hotărârea nr.298 din 30.09.2011

Hotărârea nr. 298 din 30.09.2011 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 270/ 2011 prin care municipiului Bacău a fost partener la organizarea celei de-a VI-a ediţii a Simpozionului Internaţional „Cucuteni 5000 Redivivus", ce s-a desfăşurat în perioada 08 - 10.09.2011, la Iaşi şi Bacău.

Hotărârea nr.297 din 30.09.2011

Hotărârea nr. 297 din 30.09.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.296 din 30.09.2011

Hotărârea nr. 296 din 30.09.2011 -privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a doamnei Enăşel Maria, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal - Filiala Bacău.

Hotărârea nr.295 din 15.09.2011

H.C.L. nr. 295 din 15.09.2011- privind aprobarea amplasamentului obiectivului de investitie «Pasaj rutier subteran str.Oituz-str.Stefan Guse» din Municipiul Bacau, judetul Bacau, stabilit pe baza documentatiei topo-cadastrale.

Hotărârea nr.294 din 15.09.2011

H.C.L. nr. 294 din 15.09.2011- privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificata si completata, la sectiunea „Alte terenuri".

Hotărârea nr.293 din 15.09.2011

H.C.L. nr. 293 din 15.09.2011 - privind aprobarea executarii de către S.C. BACĂU ESTATE S.R.L. Bucureşti, pe domeniul public al Municipiului Bacău, a unor lucrări la nivelul carosabilului existent în zona str. Alexandru cel Bun - str. Mircea Eliade prin care se va asigura fluenţa şi siguranţa traficului rutier in zonă.

Hotărârea nr.292 din 15.09.2011

H.C.L. nr. 292 din 15.09.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţie ,,EXTINDERE REŢELE TERMICE SECUNDARE AFERENTE PT 31-BACĂU.

Hotărârea nr.291 din 15.09.2011

H.C.L. nr. 291 din 15.09.2011 - privind abrobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţie ,,AMENAJARE CENTRALĂ TERMICĂ ALTERNATIVĂ LA BAZINUL DE ÎNOT- BACĂU".

Hotărârea nr.290 din 15.09.2011

H.C.L. nr. 290 din 15.09.2011- privind modificarea HCL nr.140/06.05.2010 prin care a fost aprobat proiectul ,,Reabilitarea şi dotarea cu echipamente a Centrului Social pentru Îngrijire Persoane Vârstnice " POR 2007-2013, Axa Prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere"; Domeniul de Intervenţie 1.1. ,,Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul:Poli de dezvoltare urbană şi cheltuielile legate de proiect.

Hotărârea nr.289 din 15.09.2011

H.C.L. nr. 289 din 15.09.2011 - privind solicitarea transmiterii de către Guvernul României a unui bun imobil - drum forestier- si terenul aferent acestuia, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, în domeniul public al municipiului Bacău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.288 din 15.09.2011

H.C.L. nr. 288 din 15.09.2011 - privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Bacău la Conferinţa Internaţională care va avea loc în perioada 22-25.09.2011 la Kielce-Polonia.

Hotărârea nr.287 din 15.09.2011

H.C.L. nr. 287 din 15.09.2011 - privind angajamentul Municipiului Bacău de a aloca resursele financiare pentru consultanţi şi pentru proiectele pentru care se solicită finanţare, sub rezerva selectării candidaturii, conform Ghidului Candidatului pentru Programul de Cooperare Elveţiano-Română vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse - Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător.

Hotărârea nr.286 din 15.09.2011

H.C.L. nr. 286 din 15.09.2011 - privind angajamentul Municipiului Bacău de a susţine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului pentru Programul de Cooperare Elveţiano-Română vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse - Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător.

Hotărârea nr.285 din 15.09.2011

H.C.L. nr. 285 din 15.09.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.284 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 284 din 31.08.2011 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 36762/04.08.2011.

Hotărârea nr.283 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 283 din 31.08.2011 - privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile septembrie - octombrie 2011.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene