SIS II - Sistemul de Informaţii Shengen II

Statistici

Vizualizări pagină: 31876

Vizite totale: 8809

Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.416 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 416 din 23.12.2011 - privind atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci deţinut cu titlu gratuit în Cimitirul Sărata, d-lui Mititelu Mircea din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/2004.

Hotărârea nr.415 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 415 din 23.12.2011 -privind acceptarea transmiterii în folosinţă gratuită către Municipiul Bacău, a unui autovehicul ce aparţine Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.414 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 414 din 23.12.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Reabilitare Pasaj Letea - pasarelă pietonală, în municipiul Bacău".

Hotărârea nr.413 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 413 din 23.12.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul „Extindere retea de iluminat public calea Dr. Alexandru Safran, str. C-tin Musat, str.C-tin Platon si str. Vasile Merica ".

Hotărârea nr.412 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 412 din 23.12.2011 - privind aprobarea închirierii spaţiului cu „destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.84/B/7 din municipiul Bacău.

Hotărârea nr.411 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 411 din 23.12.2011 - privind modificarea si completarea HCL nr.241/29.07.2011 prin care au fost aprobate Lista Nominale cu solicitantii de locuinte ANL si repartitia acestora, conform HG 962/2001.

Hotărârea nr.410 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 410 din 23.12.2011 - privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi intocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2011.

Hotărârea nr.409 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 409 din 23.12.2011 -privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2011, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2012.

Hotărârea nr.408 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 408 din 23.12.2011 - privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2012.

Hotărârea nr.407 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 407 din 23.12.2011 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 10 874,25 lei d-lui CURBAT LAURENTIU cu domiciliul în Bacău, str. Ale. Metalurgiei, nr. 14, sc. C, ap. 16 pentru fiica CURBAT STEFANIA.

Hotărârea nr.406 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 406 din 23.12.2011 - privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes general.

Hotărârea nr.405 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 405 din 23.12.2011 - privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a deplasării unei delegaţii a municipiului Bacău în luna ianuarie 2012 la Petah Tickva - Israel.

Hotărârea nr.404 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 404 din 23.12.2011 - privind alocarea unei sume de bani de la bugetul consiliului local pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în municipiul Bacău în luna decembrie 2011.

Hotărârea nr.403 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 403 din 23.12.2011 - privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, catre Asociatia Culturala „Octavian Voicu" Bacău, pentru editarea si publicarea Revistei „Plumb"revista de cultura si atitudine.

Hotărârea nr.402 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 402 din 23.12.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 329/ 2011 prin care s-a aprobat participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la publicarea lucrării biografice „Elena Cancicov - o eroină băcăuană din Primul Război Mondial".

Hotărârea nr.401 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 401 din 23.12.2011 - privind scutirea pe o perioada de 7 ani de la plata impozitului pe cladiri, pentru proprietarii apartamentelor din fle de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de reabilitare termica pe cheltuiala proprie, pe baza procesului - verbal de recepţie la terminarea lurărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în O.U.G. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.158/2011 .

Hotărârea nr.400 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 400 din 23.12.2011 -privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2012, în municipiul Bacău.

Hotărârea nr.399 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 399 din 23.12.2011 - privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 ron doamnei LICIU ZOITA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 25.11.2011.

Hotărârea nr.398 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 398 din 23.12.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.397 din 20.12.2011

Hotărârea nr. 397 din 20.12.2011-privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2010-2011.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Centrul de Informare Europe Direct BacăuDEZVOLTAREA INTEROPERABILITĂȚII BAZELOR DE DATE DESTINATE IMM-urilorInfoCons

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene