Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.111 din 08.04.2011

Hotărârea nr. 111 din 08.04.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 36 din 27.02.2009, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 74 din 31.03.2009 şi H.C.L. nr. 212 din 30.06.2010.

Hotărârea nr.110 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 110 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. SIRETULUI, sola 24, parcela 583/8 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI: SUSTER TEISOR SI SUSTER VERONICA, din Bacau.

Hotărârea nr.109 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 109 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CIRESOAIA, NR. 2C, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: NEDELCU CONSTANTIN, din Bacau.

Hotărârea nr.108 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 108 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA S + P + M CU IMPREJMUIRE TEREN, STR. BICAZ, NR. 25A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara
BENEFICIARI: LEIBU AVRAM SI LEIBU ESTERA, din Israel.

Hotărârea nr.107 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 107 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, STR. DEPOULUI, NR. 46, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: S.C. IMANPROD S.R.L., din Bacau.

Hotărârea nr.106 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 106 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P + 1 + M SI P + 1 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU SI STR. CAPITAN VASILE MERICA, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara
BENEFICIARI: HARSU VIOREL SI CIOCODEI CRISTINA-CRINA, din Bacau.

Hotărârea nr.105 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 105 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX PENTRU SPORTIVI - MODERNIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA, STR. PICTOR TEODOR AMAN, NR. 94 F, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: S.C. GEBO IMPEX S.R.L., din Bacau.

Hotărârea nr.104 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 104 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL, STR. NORDULUI, NR. 19 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: ASOCIATIA CRESTINA DE CARITATE, MISIUNE SI AJUTOR OLANDA - ROMANIA «BETANIA», din Bacau.

Hotărârea nr.103 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 103 din 31.03.2011 - prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

Hotărârea nr.102 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 102 din 31.03.2011 - privind introducerea în inventarul şi în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun imobil - teren în suprafaţă de 253 m.p. - situat pe str. Bicaz din municipiul Bacău.

Hotărârea nr.101 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 101 din 31.03.2011 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe date în administrare către SC Compania Regională de Apă Bacău SA.

Hotărârea nr.100 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 100 din 31.03.2011 - privind aprobarea casării, demolării şi valorificării mijlocului fix „Clădire CT cu cazan", aflat în domeniul privat al municipiului Bacău.

Hotărârea nr.99 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 99 din 31.03.2011 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunile „Locuinţe din fondul locativ de stat" şi „Case naţionalizate".

Hotărârea nr.98 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 98 din 31.03.2011 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui numar de 4 (patru) spaţii comerciale aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr. 1.

Hotărârea nr.97 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 97 din 31.03.2011 - privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere aferente locuinţelor ANL situate în Bacău, str. Letea, nr. 50 bis, str. Făgăraş nr. 4 şi str. Făgăraş nr. 6.

Hotărârea nr.96 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 96 din 31.03.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire acces str. Oituz nr. 67-77, în municipiul Bacău".

Hotărârea nr.95 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 95 din 31.03.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI + PTh) a proiectului "Reabilitare infrastructură urbană zona I. L. Caragiale - Milcov - Intersecţie Str. Letea" din municipiul Bacău - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Hotărârea nr.94 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 94 din 31.03.2011 - privind aprobarea propunerilor Comisiei Sociale de analizare a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.93 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 93 din 31.03.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 244/10.07.2008 prin care s-a aprobat Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.92 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 92 din 31.03.2011 - privind aprobarea completării HCL nr. 420/2010, modificată şi completată de HCL nr. 440/2010, HCL nr.17/2011 şi HCL nr. 54/2011, respectiv a listei nominale a familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr. 347/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene