SIS II - Sistemul de Informaţii Shengen II

Statistici

Vizualizări pagină: 3187600

Vizite totale: 78809

Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.430 din 29.12.2011

Hotărârea nr. 430 din 29.12.2011-privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău şi darea acestora în administrarea şi exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA.

Hotărârea nr.429 din 29.12.2011

Hotărârea nr. 429 din 29.12.2011-privind aprobarea pentru anul 2012 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.

Hotărârea nr.428 din 29.12.2011

Hotărârea nr. 428 din 29.12.2011-privind acceptarea donaţiei făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, a terenului în suprafaţă de 62.185 mp si a constructiilor aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău.

Hotărârea nr.427 din 29.12.2011

Hotărârea nr. 427 din 29.12.2011-privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 la secţiunea „Parcări".

Hotărârea nr.426 din 29.12.2011

Hotărârea nr. 426 din 29.12.2011- privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2012, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.425 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 425 din 23.12.2011 -privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor personalităţi sportive, pentru rezultatele deosebite obţinute în slujba sportului băcăuan.

Hotărârea nr.424 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 424 din 23.12.2011 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 66039/24.11.2011 înaintată de S.C. Transport Public S.A Bacău.

Hotărârea nr.423 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 423 din 23.12.2011 -privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile ianuarie - februarie 2012.

Hotărârea nr.422 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 422 din 23.12.2011 -privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SUPERMARKET, ÎMPREJMUIRE ŞI AMPLASARE SEMNAL LUMINOS, STR. VADUL BISTRIŢEI, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.
BENEFICIAR: S.C. TRANSPORT BISTRIŢA S.A., din Bacău.

 

 

Hotărârea nr.421 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 421 din 23.12.2011 -privind aprobarea REGULAMENTULUI privind masurile de crestere a calitatii architectural-ambientale a cladirilor in MUNICIPIUL BACAU.

Hotărârea nr.420 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 420 din 23.12.2011 -privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Bacău însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/1999.

Hotărârea nr.419 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 419 din 23.12.2011 -privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 prin care s-a actualizat inventarul domeniului privat, la secţiunea „Terenuri închiriate".

Hotărârea nr.418 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 418 din 23.12.2011 -privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a cladirii fostei centrale termice din Pepiniera Gheraiesti, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acesteia în condiţiile legii.

Hotărârea nr.417 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 417 din 23.12.2011 -privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Asociaţia Sprijin pentru Părinţi - Centrul de zi „Norocel", a spaţiului în suprafaţă de 100,77 mp situat în incinta Grădiniţei nr. 23 (fosta Creşă nr. 6) din Bacău, str. Mircea Eliade nr. 6.

Hotărârea nr.416 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 416 din 23.12.2011 - privind atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci deţinut cu titlu gratuit în Cimitirul Sărata, d-lui Mititelu Mircea din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/2004.

Hotărârea nr.415 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 415 din 23.12.2011 -privind acceptarea transmiterii în folosinţă gratuită către Municipiul Bacău, a unui autovehicul ce aparţine Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.414 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 414 din 23.12.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Reabilitare Pasaj Letea - pasarelă pietonală, în municipiul Bacău".

Hotărârea nr.413 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 413 din 23.12.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul „Extindere retea de iluminat public calea Dr. Alexandru Safran, str. C-tin Musat, str.C-tin Platon si str. Vasile Merica ".

Hotărârea nr.412 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 412 din 23.12.2011 - privind aprobarea închirierii spaţiului cu „destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.84/B/7 din municipiul Bacău.

Hotărârea nr.411 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 411 din 23.12.2011 - privind modificarea si completarea HCL nr.241/29.07.2011 prin care au fost aprobate Lista Nominale cu solicitantii de locuinte ANL si repartitia acestora, conform HG 962/2001.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Facebook Facebook

Pagina oficială a Municipiului Bacău pe Facebook

Centrul de Informare Europe Direct BacăuDEZVOLTAREA INTEROPERABILITĂȚII BAZELOR DE DATE DESTINATE IMM-urilorInfoCons

Chestionare

Cum vi se pare site-ul al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene