Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.73 din 07.03.2011

Hotărârea nr. 73 din 07.03.2011 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor  tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău".

Hotărârea nr.72 din 07.03.2011

Hotărârea nr. 72 din 07.03.2011 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesionare nr. 33423/ 2092/ 01.09.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipilui Bacău şi SC CET SA Bacău

Hotărârea nr.71 din 07.03.2011

Hotărârea nr. 71 din 07.03.2011 - privind aprobarea participării Municipiului Bacău în parteneriat, la proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Interregională - INTERREG IV C - " Micro Iniţiative pentru Schimbarea Comportamentului pentru o Economie cu Emisii Reduse de Carbon la Nivel Local " - " MIRABELLE - Micro Initiatives foR changing Behaviour  towards a low carbon Economy at Local Level" şi aprobarea cofinanţării cheltuielilor  eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi conexe.

Hotărârea nr.70 din 07.03.2011

Hotărârea nr. 70 din 07.03.2011 - privind aprobarea studiilor de fundamentare a deciziei de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău".

Hotărârea nr.69 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 69 din 28.02.2011 - privind atribuirea în folosinţă gratuită către Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor "Ovidenia Bacău 2005" a spaţiului cu o suprafaţă de 115 m.p., aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.6 din Bacău, str. Cremenea.

Hotărârea nr.68 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 68 din 28.02.2011 - privind acceptarea, fără sarcini, a donaţiei terenului în suprafaţă de 792 m.p. teren arabil, sola 28, parcela 315/5, situat în municipiul Bacău, str. Dorului nr.1, cu scopul amenajării unui drum.

Hotărârea nr.67 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 67 din 28.02.2011 - privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere aferente locuinţelor ANL situate în Bacău, str. Letea, nr. 50 bis, sc. A, B şi str. Făgăraş nr. 4, sc. A, B.

Hotărârea nr.66 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 66 din 28.02.2011 - privind alegerea "Preşedintelui  de şedinţă"  al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile martie - aprilie 2011.

Hotărârea nr.65 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 65 din 28.02.2011 - privind  soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 20224/10.02.2011 înaintată de S.C. Transport Bistriţa S.A. Bacău.

Hotărârea nr.64 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 64 din 28.02.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+5E, COMPLEX MULTIFUNCTIONAL « GALERII CORA BACAU », IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE - UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE INTERSECTIE DINTRE STR. ALEXANDRU CEL BUN CU STR. MILCOV SI STR. ION LUCA CARAGIALE, RESPECTIV STR. MIRCEA ELIADE CU STR. MILCOV, STR.  MILCOV, NR. 2 - 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR :  S.C. BACAU ESTATE S.R.L., din Bucuresti.

Hotărârea nr.63 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 63 din 28.02.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.  CONSTANTIN PLATON, NR. 12, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: CIOCAN VALERIA, din Bacau.

Hotărârea nr.62 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 62 din 28.02.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COVRIGARIE, STR.  BICAZ, NR. 2, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: ALEXA ADRIAN SI ALEXA ALIN-FLORIN, din Bacau.

Hotărârea nr.61 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 61 din 28.02.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru  CONSTRUIRE  LOCUINTA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.  GHEORGHE HOCIUNG, NR. 33, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: TUGUI IONEL-DANIEL SI TUGUI IONELA, din Bacau.

Hotărârea nr.60 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 60 din 28.02.2011 - prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

Hotărârea nr.59 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 59 din 28.02.2011 - privind darea în folosinţă gratuită a unui bun - imobil, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Judeţeană Bacău.

Hotărârea nr.58 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 58 din 28.02.2011 - privind darea  în administrare către Clubul Sportiv Municipal Bacău 2010, a spaţiului  cu o  suprafaţă  de 251 mp, aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.9  din Bacău str. Carpaţi.

Hotărârea nr.57 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 57 din 28.02.2011 - privind aprobarea documentatiilor tehnico - economice, faza S.F., pentru obiectivele de investitii „ AMENAJARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII", din  Municipiul Bacau.

Hotărârea nr.56 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 56 din 28.02.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico - economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Racordare la SACET  a  S.C. Aerostar S.A. Bacau".

Hotărârea nr.55 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 55 din 28.02.2011 - privind acordarea „Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 42 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 07.02.2011.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene