Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.380 din 30.11.2011

Hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 29 şi nr. 30 din 28.02.2008, completate, prin care s-au transmis fără plată şi cu titlu gratuit, în baza Legii nr. 239/ 2007, în proprietatea Parohiei Romano - Catolice „Sfantul Nicolae" din Bacău a unor terenuri situate în Bacău.

Hotărârea nr.379 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I. - la obiectivul "Conductă de legătură Dn 700 mm între conducta Dn 700 mm str. Ştefan cel Mare şi conducta Dn 800 mm str. Digu Bârnat, municipiul Bacău".

Hotărârea nr.378 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice -faza D.A.L.I. - la obiectivul "Înlocuire conductă de apă Dn 600 mm str. Frunzei, din staţia de pompare Gherăieşti până la Calea Moldovei, cu conductă Fgn cu Dn 700 mm- municipiul Bacău".

Hotărârea nr.377 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic - la obiectivul „Conductă de legătură între plecare II Gherăieşti şi plecare II Mărgineni pentru transportul apei de la staţia de pompe Gherăieşti la rezervoarele de la Baraţi - municipiul Bacău״.

Hotărârea nr.376 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I. - la obiectivul „R.K. trotuare aferente drumurilor naţionale, din municipiul Bacău".

Hotărârea nr.375 din 30.11.2011

Hotărâre privind îndreptarea erorii produsă în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 341/2011 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică - faza Proiect Tehnic - la obiectivul „Reparaţii trotuare, în municipiul Bacău".

Hotărârea nr.374 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune şi darea în administrare a activităţii de depozitare controlată a deşeurilor municipale din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.373 din 30.11.2011

Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Bacău nr. 348/2007 prin care au fost aprobate Regulamentele de organizare si functionare ale pietelor din Municipiul Bacau.

Hotărârea nr.372 din 30.11.2011

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 101/2011 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe date în administrare către SC Compania Regională de Apă Bacău SA.

Hotărârea nr.371 din 30.11.2011

Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.241/29.07.2011 prin care au fost aprobate Lista Nominale cu solicitantii de locuinte ANL si repartitia acestora, conform HG 962/2001.

Hotărârea nr.370 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.369 din 30.11.2011

Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la realizarea împreună cu Parohia Ortodoxă Lazaret a "ASEZĂMÂNTULUI SOCIAL FILANTROPIC LAZARET".

Hotărârea nr.368 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea preluarii temporare de catre Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, a activitatilor financiar-contabile ale cabinetelor medicale scolare din Municipiul Bacau.

Hotărârea nr.367 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcţii şi al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău, începând cu data de 01.01.2012.

Hotărârea nr.366 din 30.11.2011

Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, la organizarea concertului de binefacere intitulat „Sus la înaltul cerului", care va avea loc în data de 6 decembrie 2011, la Teatrul de Vară din municipiul Bacău.

Hotărârea nr.365 din 30.11.2011

Hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 45 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 14.11.2011.

Hotărârea nr.364 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.363 din 09.11.2011

Hotărârea nr. 363 din 09.11.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Modernizare str.G-ral Ştefan Guşe, municipiul Bacău".

Hotărârea nr.362 din 09.11.2011

Hotărârea nr. 362 din 09.11.2011 - privind preluarea cheltuielilor aferente lucrarilor suplimentare corespunzator cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si finantarea acestora de la bugetul local, pentru obiectivul de investitii „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE-STRADA AVIATORILOR, BLOC 13 SI STRADA MARASESTI, BLOC 11", din Municipiul Bacau.

Hotărârea nr.361 din 09.11.2011

Hotărârea nr. 361 din 09.11.2011 - privind plata cotizatiei de membru a Municipiului Bacau, catre Asociatia Municipiilor din Romania pentru anii 2008, 2009 si 2010.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene