Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.233 din 29.07.2011

Hotărârea nr. 233 din 29.07.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri" la organizarea proiectului „Şcoala Internaţională de Vară" cu titlul „Valea Bistriţei - Materia ce naşte energie. Mediu. Inginerie. Istorie", ce se va desfăşura în perioada 25 - 30.07.2011, la Bacău.

Hotărârea nr.232 din 29.07.2011

Hotărârea nr. 232 din 29.07.2011 - privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne sau externe în valoare de pana la 83.043.040 lei (echivalent euro) pentru refinanţarea împrumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (DM nr. 54/ 09.09.2009).

Hotărârea nr.231 din 29.07.2011

Hotărârea nr. 231 din 29.07.2011 - privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, profesorului Avram Sorin Aristotel.

Hotărârea nr.230 din 19.07.2011

Hotărârea nr. 230 din 19.07.2011 - privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009, la secţiunea „Clădiri şi terenuri".

Hotărârea nr.229 din 19.07.2011

Hotărârea nr. 229 din 19.07.2011 - privind privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI + PTh), a proiectului "Reabilitare şi modernizare imobil strada Henri Coandă nr.9 cu destinaţia de locuinţe sociale" din municipiul Bacău - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Hotărârea nr.228 din 19.07.2011

Hotărârea nr. 228 din 19.07.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic - la obiectivul „Conductă alimentare cu apă şi branşamente str. I. S. Sturza, municipiul Bacău".

Hotărârea nr.227 din 19.07.2011

Hotărârea nr. 227 din 19.07.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.87/2011 referitor la concursul de proiecte "Semnale de intrare în municipiul Bacău".

Hotărârea nr.226 din 19.07.2011

Hotărârea nr. 226 din 19.07.2011 - privind completarea HCL nr.114/08.04.2011 prin care a fost aprobata Lista sesiunii de selecţie din 2011 a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.

Hotărârea nr.225 din 19.07.2011

Hotărârea nr. 225 din 19.07.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea Finalei Campionatului Naţional de Box - Seniori alături de Federaţia Română de Box şi C.S.M. Bacău 2010.

Hotărârea nr.224 din 19.07.2011

Hotărârea nr. 224 din 19.07.2011 - privind aprobarea plăţii onorariului cuvenit membrilor CECCAR ce au efectuat expertize contabile la asociaţii de proprietari din municipiul Bacău, în urma ordonanţelor dispuse de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău.

Hotărârea nr.223 din 19.07.2011

Hotărârea nr. 223 din 19.07.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2011 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.222 din 30.06.2011

Hotărârea nr. 222 din 30.06.2011 - privind schimbul de teren solicitat de municipiul Bacău, cu un teren proprietatea SC TERMOPORT SRL.

Hotărârea nr.221 din 30.06.2011

Hotărârea nr. 221 din 30.06.2011 - privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău".

Hotărârea nr.220 din 30.06.2011

Hotărârea nr. 220 din 30.06.2011 - privind aprobarea proiectului „Implementarea unui Sistem Informatic Integrat în vederea gestionării activităţii medicale şi administrative la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău", a indicatorilor tehnico-economici şi a depunerii acestuia spre finanţare.

Hotărârea nr.219 din 30.06.2011

Hotărârea nr. 219 din 30.06.2011 - privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafaţă de 1249 mp situat în Bacău, str. Oituz, str. Oituz nr.113, str. Ioniţă Sandu Sturza nr.112 şi str. Ioniţă Sandu Sturza nr.116.

Hotărârea nr.218 din 30.06.2011

Hotărârea nr. 218 din 30.06.2011 -privind alegerea «Preşedintelui de şedinţă» a Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile iulie - august 2011.

Hotărârea nr.217 din 30.06.2011

Hotărârea nr. 217 din 30.06.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTE SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. CADASTRAL 66200, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI: ZAHARIA CONSTANTIN-CATALIN, ZAHARIA IRINA-ANIELA, FARTADE-SCURTU ALEXANDRU, BEJAN CLAUDIU, BEJAN CARMEN-MIHAELA, din Bacau.

Hotărârea nr.216 din 30.06.2011

Hotărârea nr. 216 din 30.06.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. PRELUNGIREA BRADULUI, NR. 93 SI 95, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: TRISCARU SIMONA-ELENA, din Bacau.

Hotărârea nr.215 din 30.06.2011

Hotărârea nr. 215 din 30.06.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, NR. 56 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: TELEMAN CONSTANTIN, din Bacau.

Hotărârea nr.214 din 30.06.2011

Hotărârea nr. 214 din 30.06.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. COSTACHE RADU, SOLA 20, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI: TABACARU OVIDIU-IONEL, TABACARU NICOLETA, GIOSA CATALIN, GIOSA CRISTINA, din Bacau.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene