Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.157 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 157 din 29.04.2011 - privind acceptarea, fără sarcini, a donaţiei terenului în suprafaţă de 879 mp, situat în municipiul Bacău, str. Vadul Bistriţei, nr. 4, cu scopul amenajării străzii Vântului.

Hotărârea nr.156 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 156 din 29.04.2011 - privind înfiinţarea S.C. „Spital Municipal Bacau" S.R.L.având ca asociat unic Municipiul Bacău.

Hotărârea nr.155 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 155 din 29.04.2011 - privind renunţarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemţiune, în vederea achizitionării imobilului situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.7, ca urmare a intentiei de vânzare înaintată de către proprietar.

Hotărârea nr.154 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 154 din 29.04.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere a „Zilei Rezervistului Militar", eveniment ce se va desfăşura în data de 18 mai 2011, la Bacău.

Hotărârea nr.153 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 153 din 29.04.2011 - privind aprobarea finantarii nerambursabile potrivit Legii nr.215/2001 pentru Liceul de Arta "George Apostu" Bacau.

Hotărârea nr.152 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 152 din 29.04.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacau, în vederea organizării celei de a doua ediţii a concursului„Cupa Bistriţei la Înot", ce se vor desfăşura în perioada 30.04.2011 - 01.05.2011.

Hotărârea nr.151 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 151 din 29.04.2011 -privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile mai - iunie 2011.

Hotărârea nr.150 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 150 din 29.04.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GENERAL GRIGORE CANTILI, NR. 8 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI: ROJNITA ANTON SI MARIA, din Bacau.

Hotărârea nr.149 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 149 din 29.04.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + 1E, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GENERAL DR. DRAGOMIR BADIU, NR. 8, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: CHIORCEA OCTAVIAN-LEONARDO, din Bacau.

Hotărârea nr.148 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 148 din 29.04.2011 - privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, aprobat prin HCL nr.111/2007.

Hotărârea nr.147 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 147 din 29.04.2011 - privind atribuirea în folosinţă gratuită către Fundaţia „VITA PRO VITA" a spaţiului cu o suprafaţă de 117 mp, aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.30 din Bacău str. Bucegi.

Hotărârea nr.146 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 146 din 29.04.2011 - privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.145 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 145 din 29.04.2011 -privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a cladirii fostei centrale termice din Bacau, str. Soimului in suprafata de 235 mp in în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acesteia în condiţiile legii.

Hotărârea nr.144 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 144 din 29.04.2011 - privind darea în administrare către SC CET SA Bacău a 3 puncte termice dezafectate, în vederea amenajării unor centre de încasări.

Hotărârea nr.143 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 143 din 29.04.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 2007 la capitolul „Drumuri municipale, străzi cu trotuarele aferente, alei, poduri, podeţe, pasaje, parcări".

Hotărârea nr.142 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 142 din 29.04.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 şi 344/ 2008 în sensul înscrierii suprafeţelor reale ale unor imobile.

Hotărârea nr.141 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 141 din 29.04.2011 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 la secţiunea „Locuinţe din fondul locativ de stat" şi completarea acesteia cu secţiunea „Alte terenuri".

Hotărârea nr.140 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 140 din 29.04.2011 - privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafaţă de 152 mp situat din Bacău, str. Mihai Viteazu, nr. 9 A şi abrogarea HCL nr. 401/ 2010.

Hotărârea nr.139 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 139 din 29.04.2011 - privind aprobarea extinderii spatiului de locuit, detinut de catre Crischi Ecaterina, chirias in blocul din str. Tipografilor nr.18/sc.A/apart.5 din municipiul Bacău.

Hotărârea nr.138 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 138 din 29.04.2011 - privind aprobarea închirierii a doua spaţii cu „destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniere învecinate cu acestea, în blocul A.N.L. din str. Făgăraş nr.4 din municipiul Bacău.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene