Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.360 din 09.11.2011

Hotărârea nr. 360 din 09.11.2011 - privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.359 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 359 din 24.10.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Colegiul Naţional Ferdinand I în vederea organizării Concursului Naţional Vrânceanu Procopiu, care se va desfăşura la Bacau.

Hotărârea nr.358 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 358 din 24.10.2011 - privind aprobarea finantarii nerambursabile potrivit Legii nr.215/2001 pentru Centrul de Cultura "George Apostu" Bacau.

Hotărârea nr.357 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 357 din 24.10.2011 - privind acordul de principiu în vederea realizării unui parteneriat între municipiul Bacău, prin una dintre societăţile la care Municipiul Bacău este acţionar şi Institutul de Studii pentru Ordine Publică.

Hotărârea nr.356 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 356 din 24.10.2011 -privind reglementarea amplasării reţelelor de telecomunicaţii în sistem aerian pe stâlpii de pe domeniul public al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.355 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 355 din 24.10.2011 - privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile noiembrie - decembrie 2011.

Hotărârea nr.354 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 354 din 24.10.2011 -privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE DE SERVICIU SI PROTOCOL, STR. IZVOARE, NR. 1 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A., din Bacau.

Hotărârea nr.353 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 353 din 24.10.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATIU PRESTARI SERVICII SI INTRETINERE ECHIPAMENTE AUTO, STR. IZVOARE, NR. 35 - 37, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: BORONEA CATALINA, din Bacau.

Hotărârea nr.352 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 352 din 24.10.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA EXISTENTA SI CONSTRUIRE GARAJ, STR. CIRESOAIA, NR. 41, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI: BARNEA GEORGEL SI GOLOGAN MILUTA, din Bacau.

Hotărârea nr.351 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 351 din 24.10.2011 - privind modificarea HCL nr.3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău, preluate de la Consiliul Judeţean Bacău în baza Protocolului nr.12590 din 28.12.2010.

Hotărârea nr.350 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 350 din 24.10.2011 -privind modificarea si completarea H.C.L. nr.84/27.03.2008 prin care au fost aprobate serviciile publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în folosirea acestor parcări, modificata si completata.

Hotărârea nr.349 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 349 din 24.10.2011 -privind aprobarea unui Regulament cadru de evacuare a celor care ocupa in mod abuziv locuinte proprietate a Municipiului Bacau, precum si evacuarea unor persoane care ocupa astfel de locuinte.

Hotărârea nr.348 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 348 din 24.10.2011 - privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunea „Alte terenuri"

Hotărârea nr.347 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 347 din 24.10.2011 -privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul domeniului public al municipiului Bacau, atestat prin H.G.R. nr.1347/2001.

Hotărârea nr.346 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 346 din 24.10.2011 - privind modificarea si completarea H.C.L. 233/2006 prin care a fost aprobata blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.345 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 345 din 24.10.2011 -privind completarea HCL nr.28/28.02.2008 prin care a fost aprobata transmiterea fără plată şi cu titlul gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe «Izvorul Tămăduirii» din Bacău a unor bunuri imobile, clădire şi teren, situate în Bacău str.Alexei Tolstoi nr.18, în incinta Cimitirului Sărata I.

Hotărârea nr.344 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 344 din 24.10.2011 - privind completarea HCL nr. 441/2010 prin care a fost aprobata înfiinţarea "Club Sportiv Municipal Bacau 2010" sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Bacău, in sensul infiintari unor noi ramuri sportive.

Hotărârea nr.343 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 343 din 24.10.2011 -privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.64 din Bacău, str.Stefan cel Mare, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Hotărârea nr.342 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 342 din 24.10.2011 - privind închirierea imobilului - clădire PT 37 Victor Babeş, cu o suprafaţă de 289 mp, situat în Bacău, str. Victor Babeş, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Hotărârea nr.341 din 24.10.2011

Hotărârea nr. 341 din 24.10.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic - la obiectivul „Reparaţii trotuare, în municipiul Bacău".

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene