Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.91 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 91 din 31.03.2011 - privind aprobarea distribuirii sumei de 28000 lei, virată de Consiliul Judeţean Bacău în contul de venituri al Municipiului Bacău, cu titlu de ajutor financiar conform HCJ nr. 213/2010, proprietarilor imobilelor din Municipiul Bacău, str. Martir Horia, nr. 22, sc.A, afectaţi de deflagraţia produsă în data de 21.12.2010.

Hotărârea nr.90 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 90 din 31.03.2011 - privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea nr.89 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 89 din 31.03.2011 - privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2011.

Hotărârea nr.88 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 88 din 31.03.2011 - privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau.

Hotărârea nr.87 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 87 din 31.03.2011 - privind aprobarea organizarii unui concurs de idei cu temă «Semnale de intrare in municipiul Bacau».

Hotărârea nr.86 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 86 din 31.03.2011 - privind aprobarea finanţării nerambursabile potrivit Legii nr.215/2001 pentru C.S.S. Bacău, Colegiul Naţional "Ferdinand I" şi Liceul cu Program Sportiv Bacău.

Hotărârea nr.85 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 85 din 31.03.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Handbal, în vederea organizării Turneului Final al Campionatului Naţional de Juniori I si Turneului Final al Cupei României senioare, ce se vor desfăşura la Bacău în perioada 11-22 mai 2011.

Hotărârea nr.84 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 84 din 31.03.2011 - privind asocierea dintre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onesti, în vederea organizării evenimentului sportiv „ Raliul Moldovei Bacau 2011", ce se va desfăşura la Bacău în perioada 14-15 octombrie 2011.

Hotărârea nr.83 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 83 din 31.03.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea a trei volume de cărţi ce prezintă evenimente care au marcat istoria Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Hotărârea nr.82 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 82 din 31.03.2011 - privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Universitatea „Vasile Alecsandri"din Bacău, în vederea organizării Olimpiadei naţionale a studenţilor economişti, ediţia a VI -a Bacău, secţiunea „Economie şi dezvoltare durabilă", ce se va desfăşura la Bacău in data de 6-8 mai 2011.

Hotărârea nr.81 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 81 din 31.03.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.80 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 80 din 31.03.2011 - prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Cojocaru Cristian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Hotărârea nr.79 din 18.03.2011

Hotărârea nr. 79 din 18.03.2011- privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener, în vederea organizării spectacolului folcloric intitulat „Spectacol de zile mari", care va avea loc la Bacău în data de 27 martie.

Hotărârea nr.78 din 18.03.2011

Hotărârea nr. 78 din 18.03.2011-privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ bacauane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2009-2010.

Hotărârea nr.77 din 18.03.2011

Hotărârea nr. 77 din 18.03.2011- privind înfiinţarea S.C. „Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău" S.A., având ca acţionari Municipiul Bacău şi Judeţul Bacău şi abrogarea HCL nr. 224/30.07.2009.

Hotărârea nr.76 din 18.03.2011

Hotărârea nr. 76 din 18.03.2011 - privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.75 din 07.03.2011

Hotărârea nr. 75 din 07.03.2011 - privind renuntarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemţiune, în vederea cumpărării imobilului situat în Bacău, str. Mihail Kogalniceanu nr.12 (fosta Lucretiu Avram nr. 44), ca urmare a unei noi oferte de vânzare înaintată de către proprietar.

Hotărârea nr.74 din 07.03.2011

Hotărârea nr. 74 din 07.03.2011 - privind aprobarea de principiu a exercitarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune, în vederea achiziţionării de către Municipiul Bacău a imobilului din municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.7.

Hotărârea nr.73 din 07.03.2011

Hotărârea nr. 73 din 07.03.2011 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor  tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău".

Hotărârea nr.72 din 07.03.2011

Hotărârea nr. 72 din 07.03.2011 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesionare nr. 33423/ 2092/ 01.09.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipilui Bacău şi SC CET SA Bacău

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene