Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.49 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 49 din 28.02.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Handbal,  în vederea organizării evenimentului sportiv „ Trial de selectie  - Zona Est" - Lot National Cadete, ce se va desfăşura la Bacău în perioada  4-6 martie 2011.

Hotărârea nr.48 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 48 din 28.02.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea celei de-a doua ediţii a concursului judeţean de matematică „Gheorghe Ţiţeică", ce se va desfăşura în perioada 20 - 27.03.2011, la Bacău.

Hotărârea nr.47 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 47 din 28.02.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener pentru susţinerea Colegiului „Mihai Eminescu" la proiectul „Rolul asistentului medical în cadrul echipei multidisciplinare de îngrijire", ce se va desfăşura în perioada 29.04 - 07.05.2011, în Germania.

Hotărârea nr.46 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 46 din 28.02.2011 - privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Sindicatul Liber al Pensionarilor din Judeţul Bacău, în vederea organizării unor festivităţi ocazionate de împlinirea a 20 de ani  de activitate.

Hotărârea nr.45 din 28.02.2011

Hotărârea nr.45 din 28.02.2011 - privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Universitatea „Vasile Alecsandri"din Bacău, în vederea organizării „Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe Aplicate" din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfăşura la Bacău in data de  28-30.04.2011.   

Hotărârea nr.44 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 44 din 28.02.2011 - privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al S.C. CET S.A. Bacău.

Hotărârea nr.43 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 43 din 28.02.2011 - privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, a Organigramei şi a Statului de Funcţii la Clubul Sportiv  Municipal Bacău 2010. 

Hotărârea nr.42 din 28.02.2011

Hotărârea nr. 42 din 28.02.2011 - privind modificarea şi completarea HCL nr. 42/2010 privind realizarea proiectului "Complex cultural Sf. Nicolae - matrice spirituală a Bacăului", finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.3, aprobarea contribuţiei proprii, a cheltuielilor neeligibile şi conexe şi abrogarea HCL nr. 190/2010.     

Hotărârea nr.41 din 10.02.2011

Hotărârea nr. 41 din 10.02.2011 - privind conferirea Titlului de „Cetăţean de Onoare" al Municipiului Bacău, domnului Florin Piersic.

Hotărârea nr.40 din 10.02.2011

Hotărârea nr. 40 din 10.02.2011 - privind conferirea Titlului de „Cetăţean de Onoare" al Municipiului Bacău, doamnei Doina Iacob, domnului Viorel Baltag şi domnului Florin Blănărescu.

Hotărârea nr.39 din 10.02.2011

Hotărârea nr. 39 din 10.02.2011 - privind alocarea de la bugetul local al municipiului Bacău a unor sume pentru desfăşurarea unor manifestaţii cultural-artistice organizate de Teatrul Municipal „Bacovia".

Hotărârea nr.38 din 10.02.2011

Hotărârea nr. 38 din 10.02.2011 - privind aprobarea constituirii unei comisii de expropriere în conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010.

Hotărârea nr.37 din 10.02.2011

Hotărârea nr. 37 din 10.02.2011 - privind aprobarea tarifelor minime de închiriere a spaţiilor din incinta „Centrului de Afaceri şi Expoziţii Bacău".

Hotărârea nr.36 din 10.02.2011

Hotărârea nr. 36 din 10.02.2011 - privind aprobarea  închirierii unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al municipiului Bacău, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, cu destinaţia de  - sediu asociaţie de proprietari.

Hotărârea nr.35 din 10.02.2011

Hotărârea nr. 35 din 10.02.2011 - privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local, a unei sume de bani, în vederea organizării vizitei reprezentanţilor- oraşului înfrăţit - Mandaue, Regiunea Cebu din Republica Filipine, la Bacău în perioada 21-25 februarie 2011.

Hotărârea nr.34 din 10.02.2011

Hotărârea nr. 34 din 10.02.2011 - privind aprobarea "Ghidului Solicitantului" şi a documentelor procedurale, pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, din fondurile bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată , ulterior modificată şi completată.

Hotărârea nr.33 din 10.02.2011

Hotărârea nr. 33 din 10.02.2011 - privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi  non-profit de interes general şi abrogarea H.C.L. Bacău nr.63/2010.

Hotărârea nr.32 din 31.01.2011

Hotărârea nr. 32 din 31.01.2011 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui spaţiu situat in str. Aleea Ghioceilor nr.12 Bacău din municipiul Bacău.

Hotărârea nr.31 din 31.01.2011

Hotărârea nr. 31 din 31.01.2011 - privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Buna Vestire"  din Bacău a unui bun imobil - teren în suprafaţă de 934 m.p. situat în strada Florilor nr.2 din Municipiul Bacău.

Hotărârea nr.30 din 31.01.2011

Hotărârea nr. 30 din 31.01.2011 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 16400/07.01.2011.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene