Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.282 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 282 din 31.08.2011 -privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE HALA CONFECTII OTEL-CARBON, CALEA REPUBLICII, NR.157C, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara
BENEFICIAR: S.C.SUDOMETAL S.R.L., din Bacau.

Hotărârea nr.281 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 281 din 31.08.2011 - privind modificarea H.C.L. nr.254/29.07.2011.

Hotărârea nr.280 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 280 din 31.08.2011 - privind stabilirea perioadei de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism.

Hotărârea nr.279 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 279 din 31.08.2011 -privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti, pe durata construirii locuinţelor, a terenului în suprafaţă de 8984 mp situat în Bacău, str. Constanţei şi abrogarea HCL nr. 74/2010.

Hotărârea nr.278 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 278 din 31.08.2011 - privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr.40 din Bacău str. Valea Albă, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Hotărârea nr.277 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 277 din 31.08.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 235/29.07.2011 prin care au fost aprobate functiile publice, organigrama, numarul de personal si Statul de Functii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.276 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 276 din 31.08.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 74/ 2008 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - disponibilizate prin dezafectarea şi modernizarea a 29 „Staţii de hidrofor", aflate în administrarea S.C. CET S.A. Bacău în scopul scoaterii acestora din funcţiune, casarea şi valorificarea prin licitaţie publică în condiţiile legii.

Hotărârea nr.275 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 275 din 31.08.2011 - prin care se aproba actualizarea situatiei patrimoniale a S.C. CET S.A. in concordanta cu prevederile OUG 78 din 13.06.2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor județene sau locale.

Hotărârea nr.274 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 274 din 31.08.2011 -privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificata si completata.

Hotărârea nr.273 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 273 din 31.08.2011 - privind modificarea si completarea HCL nr.184/10.06.2009 privind aprobarea înfiinţării S.C. "Fotbal Club Municipal" Bacau S.A.

Hotărârea nr.272 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 272 din 31.08.2011 - privind modificarea HCL nr. 141 din 06.05.2010 în sensul aprobării noilor valori a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Modernizare Calea Moineşti" - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

Hotărârea nr.271 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 271 din 31.08.2011 -privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 34/ 2011 prin care s-a aprobat „Ghidul Solicitantului" şi documentele procedurale, pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, din fondurile bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, republicată, ulterior modificată şi completată.

Hotărârea nr.270 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 270 din 31.08.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri" şi Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu", la organizarea celei de-a VI-a ediţii a Simpozionului Internaţional „Cucuteni 5000 Redivivus", ce se va desfăşura în perioada 08 - 10.09.2011, la Iaşi şi Bacău.

Hotărârea nr.269 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 269 din 31.08.2011 -privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 47 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 08.08.2011.

Hotărârea nr.268 din 31.08.2011

Hotărârea nr. 268 din 31.08.2011 - privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.267 din 12.08.2011

Hotărârea nr. 267 din 12.08.2011 - privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 307/ 03.09.2010 in sensul actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, prevazuti in studiul de fezabilitate, aferenti obiectivului de investitii „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana".

Hotărârea nr.266 din 12.08.2011

Hotărârea nr. 266 din 12.08.2011 - privind transmiterea în folosinţă gratuită pe durata realizării investiţiei, a terenului în suprafaţă de 1.500 mp situat în Bacău, str. Teiului f.n. către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea construirii unei creşe şi modificarea HCL nr. 170/ 2009.

Hotărârea nr.265 din 05.08.2011

Hotărârea nr. 265 din 05.08.2011 -privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, pentru suportarea cheltuielilor de transport, membrilor trupei de teatru „Among Crazy Thoughts" din cadrul Asociatiei „Ingenious Drama" din Bacau, ce vor participa la Festivalul de Teatru „Theatre for teenagers", ce se va desfasura la Timisoara,în perioada 24-31 august 2011.

Hotărârea nr.264 din 05.08.2011

Hotărârea nr. 264 din 05.08.2011 - privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificata si completata.

Hotărârea nr.263 din 05.08.2011

Hotărârea nr. 263 din 05.08.2011 - privind aprobarea documentului denumit „Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Bacau", realizat in cadrul proiectului „Politici Publice de Dezvoltare Locala - planificare strategica pe termen mediu si lung", finantat prin Fondul Social European, Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative".

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene