Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.387 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului cu „destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Făgăraş nr.4A din municipiul Bacău si modificarea H.C.L. Bacau nr.166/27.05.2010.

Hotărârea nr.386 din 30.11.2011

Hotărâre privind atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci deţinut cu titlu gratuit în Cimitirul Sarata, domnului Olindaru Mircea din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.341/2004.

Hotărârea nr.385 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui numar de 2 (doua) amplasamente aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr. 1.

Hotărârea nr.384 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.13 din Bacău str.Cornisa Bistritei prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Hotărârea nr.383 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.41 din Bacău str.Valea Alba prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Hotărârea nr.382 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.44 din Bacău str.Lucretiu Patrascanu prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Hotărârea nr.381 din 30.11.2011

Hotărâre privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.380 din 30.11.2011

Hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 29 şi nr. 30 din 28.02.2008, completate, prin care s-au transmis fără plată şi cu titlu gratuit, în baza Legii nr. 239/ 2007, în proprietatea Parohiei Romano - Catolice „Sfantul Nicolae" din Bacău a unor terenuri situate în Bacău.

Hotărârea nr.379 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I. - la obiectivul "Conductă de legătură Dn 700 mm între conducta Dn 700 mm str. Ştefan cel Mare şi conducta Dn 800 mm str. Digu Bârnat, municipiul Bacău".

Hotărârea nr.378 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice -faza D.A.L.I. - la obiectivul "Înlocuire conductă de apă Dn 600 mm str. Frunzei, din staţia de pompare Gherăieşti până la Calea Moldovei, cu conductă Fgn cu Dn 700 mm- municipiul Bacău".

Hotărârea nr.377 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic - la obiectivul „Conductă de legătură între plecare II Gherăieşti şi plecare II Mărgineni pentru transportul apei de la staţia de pompe Gherăieşti la rezervoarele de la Baraţi - municipiul Bacău״.

Hotărârea nr.376 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I. - la obiectivul „R.K. trotuare aferente drumurilor naţionale, din municipiul Bacău".

Hotărârea nr.375 din 30.11.2011

Hotărâre privind îndreptarea erorii produsă în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 341/2011 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică - faza Proiect Tehnic - la obiectivul „Reparaţii trotuare, în municipiul Bacău".

Hotărârea nr.374 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune şi darea în administrare a activităţii de depozitare controlată a deşeurilor municipale din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.373 din 30.11.2011

Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Bacău nr. 348/2007 prin care au fost aprobate Regulamentele de organizare si functionare ale pietelor din Municipiul Bacau.

Hotărârea nr.372 din 30.11.2011

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 101/2011 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe date în administrare către SC Compania Regională de Apă Bacău SA.

Hotărârea nr.371 din 30.11.2011

Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.241/29.07.2011 prin care au fost aprobate Lista Nominale cu solicitantii de locuinte ANL si repartitia acestora, conform HG 962/2001.

Hotărârea nr.370 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.369 din 30.11.2011

Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la realizarea împreună cu Parohia Ortodoxă Lazaret a "ASEZĂMÂNTULUI SOCIAL FILANTROPIC LAZARET".

Hotărârea nr.368 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea preluarii temporare de catre Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, a activitatilor financiar-contabile ale cabinetelor medicale scolare din Municipiul Bacau.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene