SIS II - Sistemul de Informaţii Shengen II

Statistici

Vizualizări pagină: 3187600

Vizite totale: 78809

Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.410 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 410 din 23.12.2011 - privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi intocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2011.

Hotărârea nr.409 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 409 din 23.12.2011 -privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2011, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2012.

Hotărârea nr.408 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 408 din 23.12.2011 - privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2012.

Hotărârea nr.407 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 407 din 23.12.2011 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 10 874,25 lei d-lui CURBAT LAURENTIU cu domiciliul în Bacău, str. Ale. Metalurgiei, nr. 14, sc. C, ap. 16 pentru fiica CURBAT STEFANIA.

Hotărârea nr.406 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 406 din 23.12.2011 - privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes general.

Hotărârea nr.405 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 405 din 23.12.2011 - privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a deplasării unei delegaţii a municipiului Bacău în luna ianuarie 2012 la Petah Tickva - Israel.

Hotărârea nr.404 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 404 din 23.12.2011 - privind alocarea unei sume de bani de la bugetul consiliului local pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în municipiul Bacău în luna decembrie 2011.

Hotărârea nr.403 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 403 din 23.12.2011 - privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, catre Asociatia Culturala „Octavian Voicu" Bacău, pentru editarea si publicarea Revistei „Plumb"revista de cultura si atitudine.

Hotărârea nr.402 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 402 din 23.12.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 329/ 2011 prin care s-a aprobat participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la publicarea lucrării biografice „Elena Cancicov - o eroină băcăuană din Primul Război Mondial".

Hotărârea nr.401 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 401 din 23.12.2011 - privind scutirea pe o perioada de 7 ani de la plata impozitului pe cladiri, pentru proprietarii apartamentelor din fle de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de reabilitare termica pe cheltuiala proprie, pe baza procesului - verbal de recepţie la terminarea lurărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în O.U.G. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.158/2011 .

Hotărârea nr.400 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 400 din 23.12.2011 -privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2012, în municipiul Bacău.

Hotărârea nr.399 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 399 din 23.12.2011 - privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 ron doamnei LICIU ZOITA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 25.11.2011.

Hotărârea nr.398 din 23.12.2011

Hotărârea nr. 398 din 23.12.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.397 din 20.12.2011

Hotărârea nr. 397 din 20.12.2011-privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2010-2011.

Hotărârea nr.396 din 14.12.2011

Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a terenului aferent depozitului de carte, situat în Bacău, str. Oituz nr. 42, către Biserica Creştin Baptistă „BETEL" Bacău.

Hotărârea nr.395 din 14.12.2011

Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 la secţiunea „Alte terenuri".

Hotărârea nr.394 din 14.12.2011

Hotărâre privind stabilirea provizorie a modalitatii de gestiune directa pentru activitatea de "infiintare a depozitelor de deseuri si administrarea acestora" din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acestei activitati.

Hotărârea nr.393 din 09.12.2011

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 383 din 19.11.2009, prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică faza S.F. pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Insula de Agrement" din municipiul Bacău şi cofinanţarea din bugetul local al Municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului.

Hotărârea nr.392 din 09.12.2011

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.391 din 30.11.2011

Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice şi cu Asociaţia Creştină de Caritate si Ajutor "Ovidenia Bacău 2005" a evenimentelor „Trecerii dintre ani".

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Facebook Facebook

Pagina oficială a Municipiului Bacău pe Facebook

Centrul de Informare Europe Direct BacăuDEZVOLTAREA INTEROPERABILITĂȚII BAZELOR DE DATE DESTINATE IMM-urilorInfoCons

Chestionare

Cum vi se pare site-ul al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene