Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.137 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 137 din 29.04.2011 - privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere aferente locuinţelor ANL situate în Bacău, str. Letea, nr. 50 bis, str. Făgăraş nr. 4 şi str. Făgăraş nr. 6.

Hotărârea nr.136 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 136 din 29.04.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI + PTh), a proiectului "Reabilitare Pasaj Letea din municipiul Bacău"- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Hotărârea nr.135 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 135 din 29.04.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „Construire acces str.Prelungirea Bradului nr.101-103, municipiul Bacau".

Hotărârea nr.134 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 134 din 29.04.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico - economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Modernizare str. General Stefan Guse-construire retea de distributie agent termic si apa calda menajera" din Municipiul Bacau.

Hotărârea nr.133 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 133 din 29.04.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico - economica faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitie „Amenajare Piata Centrala-Etapa A-II-A Zona producatori" din Municipiul Bacau".

Hotărârea nr.132 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 132 din 29.04.2011 -privind acordarea „Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 33 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie în cursul anilor 2009, 2010 şi 2011 şi care au depus cerere până la data de 08.04.2011.

Hotărârea nr.131 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 131 din 29.04.2011 - privind aprobarea completării HCL nr. 420/2010, modificată şi completată de HCL nr. 440/2010, HCL nr.17/2011, HCL nr. 54/2011 şi HCL 92/2011, respectiv a listei nominale a familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr. 347/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea nr.130 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 130 din 29.04.2011 - privind aprobarea modificarii H.C.L. 383/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Bacau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Hotărârea nr.129 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 129 din 29.04.2011 - privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorarii capitalului social la S.C."ARTBACAU" S.R.L.

Hotărârea nr.128 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 128 din 29.04.2011 - pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB.

Hotărârea nr.127 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 127 din 29.04.2011 - privind modificarea HCL nr. 356/2007 pentru aderarea Municipiului Bacău, la Asociaţia Internaţională pentru Regenerarea Vecinătăţilor Aflate în Criză - Quartiers En Crise - European Regeneration Areas Network - The International Association for the Regeneration of Neighbourhoods in Crisis (QeC- ERAN), cu sediul la Bruxelles - Belgia.

Hotărârea nr.126 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 126 din 29.04.2011 - privind aderarea municipiului Bacău la organizaţia internaţională Global Cities Dialog, cu sediul la Bruxelles - Belgia şi plata contribuţiei anuale către aceasta.

Hotărârea nr.125 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 125 din 29.04.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea proiectului cultural „Bacău, capitala poeziei româneşti", ce se va desfăşura în perioada 06 - 07.10.2011, la Bacău.

Hotărârea nr.124 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 124 din 29.04.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Tenis, Sport Club Municipal Bacau si Club Sportiv Municipal Bacau 2010, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau", ce se vor desfăşura în perioada 27 mai 2011 - 5 iunie 2011.

Hotărârea nr.123 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 123 din 29.04.2011 -privind aprobarea încheierii unui parteneriat dintre Municipiul Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacau, în vederea organizării proiectului cultural „Toamna Bacoviana - 130 de ani de la naşterea poetului George Bacovia".

Hotărârea nr.122 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 122 din 29.04.2011 -privind prin care se ia act de „Raportul anual privind stadiul realizarii masurilor din Programul de gestionare a calitatii aerului in municipiul Bacău".

Hotărârea nr.121 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 121 din 29.04.2011 - privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în justitie, în cauza aflata pe rolul Tribunalului Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Dosarul 1493/110/2011.

Hotărârea nr.120 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 120 din 29.04.2011 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2011, al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.119 din 29.04.2011

Hotărârea nr. 119 din 29.04.2011 -privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.118 din 08.04.2011

Hotărârea nr. 118 din 08.04.2011 - privind aprobarea amplasării bustului poetului George Bacovia in faţa Universitatii „George Bacovia" din municipiul Bacău.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene