SIS II - Sistemul de Informaţii Shengen II

Statistici

Vizualizări pagină: 31876

Vizite totale: 8809

Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.396 din 14.12.2011

Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a terenului aferent depozitului de carte, situat în Bacău, str. Oituz nr. 42, către Biserica Creştin Baptistă „BETEL" Bacău.

Hotărârea nr.395 din 14.12.2011

Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 la secţiunea „Alte terenuri".

Hotărârea nr.394 din 14.12.2011

Hotărâre privind stabilirea provizorie a modalitatii de gestiune directa pentru activitatea de "infiintare a depozitelor de deseuri si administrarea acestora" din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acestei activitati.

Hotărârea nr.393 din 09.12.2011

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 383 din 19.11.2009, prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică faza S.F. pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Insula de Agrement" din municipiul Bacău şi cofinanţarea din bugetul local al Municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului.

Hotărârea nr.392 din 09.12.2011

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.391 din 30.11.2011

Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice şi cu Asociaţia Creştină de Caritate si Ajutor "Ovidenia Bacău 2005" a evenimentelor „Trecerii dintre ani".

Hotărârea nr.390 din 30.11.2011

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 95 din 31.03.2011 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico - economică pentru proiectul „Reabilitare infrastructură urbană zona I.L.Caragiale-Milcov-Intersecţie str.Letea" din municipiul Bacău - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

Hotărârea nr.389 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, GARAJ P ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ P, STRADA TRIUMFULUI, NR.9B, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.
BENEFICIARI: FANARU DĂNUŢ ŞI ARVA CRISTIAN, din Bacău.

Hotărârea nr.388 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Bacău.

Hotărârea nr.387 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului cu „destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Făgăraş nr.4A din municipiul Bacău si modificarea H.C.L. Bacau nr.166/27.05.2010.

Hotărârea nr.386 din 30.11.2011

Hotărâre privind atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci deţinut cu titlu gratuit în Cimitirul Sarata, domnului Olindaru Mircea din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.341/2004.

Hotărârea nr.385 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui numar de 2 (doua) amplasamente aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr. 1.

Hotărârea nr.384 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.13 din Bacău str.Cornisa Bistritei prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Hotărârea nr.383 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.41 din Bacău str.Valea Alba prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Hotărârea nr.382 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.44 din Bacău str.Lucretiu Patrascanu prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Hotărârea nr.381 din 30.11.2011

Hotărâre privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.380 din 30.11.2011

Hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 29 şi nr. 30 din 28.02.2008, completate, prin care s-au transmis fără plată şi cu titlu gratuit, în baza Legii nr. 239/ 2007, în proprietatea Parohiei Romano - Catolice „Sfantul Nicolae" din Bacău a unor terenuri situate în Bacău.

Hotărârea nr.379 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I. - la obiectivul "Conductă de legătură Dn 700 mm între conducta Dn 700 mm str. Ştefan cel Mare şi conducta Dn 800 mm str. Digu Bârnat, municipiul Bacău".

Hotărârea nr.378 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice -faza D.A.L.I. - la obiectivul "Înlocuire conductă de apă Dn 600 mm str. Frunzei, din staţia de pompare Gherăieşti până la Calea Moldovei, cu conductă Fgn cu Dn 700 mm- municipiul Bacău".

Hotărârea nr.377 din 30.11.2011

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic - la obiectivul „Conductă de legătură între plecare II Gherăieşti şi plecare II Mărgineni pentru transportul apei de la staţia de pompe Gherăieşti la rezervoarele de la Baraţi - municipiul Bacău״.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Centrul de Informare Europe Direct BacăuDEZVOLTAREA INTEROPERABILITĂȚII BAZELOR DE DATE DESTINATE IMM-urilorInfoCons

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene