Hotărâri 2011

Fișiere atașateHotărârea nr.99 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 99 din 31.03.2011 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunile „Locuinţe din fondul locativ de stat" şi „Case naţionalizate".

Hotărârea nr.98 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 98 din 31.03.2011 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui numar de 4 (patru) spaţii comerciale aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr. 1.

Hotărârea nr.97 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 97 din 31.03.2011 - privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere aferente locuinţelor ANL situate în Bacău, str. Letea, nr. 50 bis, str. Făgăraş nr. 4 şi str. Făgăraş nr. 6.

Hotărârea nr.96 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 96 din 31.03.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire acces str. Oituz nr. 67-77, în municipiul Bacău".

Hotărârea nr.95 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 95 din 31.03.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI + PTh) a proiectului "Reabilitare infrastructură urbană zona I. L. Caragiale - Milcov - Intersecţie Str. Letea" din municipiul Bacău - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Hotărârea nr.94 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 94 din 31.03.2011 - privind aprobarea propunerilor Comisiei Sociale de analizare a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Hotărârea nr.93 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 93 din 31.03.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 244/10.07.2008 prin care s-a aprobat Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.92 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 92 din 31.03.2011 - privind aprobarea completării HCL nr. 420/2010, modificată şi completată de HCL nr. 440/2010, HCL nr.17/2011 şi HCL nr. 54/2011, respectiv a listei nominale a familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr. 347/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea nr.91 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 91 din 31.03.2011 - privind aprobarea distribuirii sumei de 28000 lei, virată de Consiliul Judeţean Bacău în contul de venituri al Municipiului Bacău, cu titlu de ajutor financiar conform HCJ nr. 213/2010, proprietarilor imobilelor din Municipiul Bacău, str. Martir Horia, nr. 22, sc.A, afectaţi de deflagraţia produsă în data de 21.12.2010.

Hotărârea nr.90 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 90 din 31.03.2011 - privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea nr.89 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 89 din 31.03.2011 - privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2011.

Hotărârea nr.88 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 88 din 31.03.2011 - privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau.

Hotărârea nr.87 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 87 din 31.03.2011 - privind aprobarea organizarii unui concurs de idei cu temă «Semnale de intrare in municipiul Bacau».

Hotărârea nr.86 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 86 din 31.03.2011 - privind aprobarea finanţării nerambursabile potrivit Legii nr.215/2001 pentru C.S.S. Bacău, Colegiul Naţional "Ferdinand I" şi Liceul cu Program Sportiv Bacău.

Hotărârea nr.85 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 85 din 31.03.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Handbal, în vederea organizării Turneului Final al Campionatului Naţional de Juniori I si Turneului Final al Cupei României senioare, ce se vor desfăşura la Bacău în perioada 11-22 mai 2011.

Hotărârea nr.84 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 84 din 31.03.2011 - privind asocierea dintre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onesti, în vederea organizării evenimentului sportiv „ Raliul Moldovei Bacau 2011", ce se va desfăşura la Bacău în perioada 14-15 octombrie 2011.

Hotărârea nr.83 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 83 din 31.03.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea a trei volume de cărţi ce prezintă evenimente care au marcat istoria Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Hotărârea nr.82 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 82 din 31.03.2011 - privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Universitatea „Vasile Alecsandri"din Bacău, în vederea organizării Olimpiadei naţionale a studenţilor economişti, ediţia a VI -a Bacău, secţiunea „Economie şi dezvoltare durabilă", ce se va desfăşura la Bacău in data de 6-8 mai 2011.

Hotărârea nr.81 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 81 din 31.03.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Hotărârea nr.80 din 31.03.2011

Hotărârea nr. 80 din 31.03.2011 - prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Cojocaru Cristian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene